miercuri, 15 octombrie 2008

haiku 97

newspaper leaf
kept in the old note book:
a document

http://www.wonderhaikuworlds.com/posts/view/5786

foaie de ziar
păstrată în caietul vechi -
document

haiku 96

sound of the waterfall
audible from distance –
the evening walk

http://www.wonderhaikuworlds.com/posts/view/5862

sunetul cascadei
se aude din depărtare –
plimbare de seară


Hindi translation by Rebba Singh:
jharne ka shor
dur se sunai de -
shaam ka ttaehalna

haiku 95

storm at sea
and the jelly fishes –
children crying


http://www.wonderhaikuworlds.com/posts/view/5855

furtună în larg
şi meduze la mal –
copiii strigând


Hindi translation by Reba Singh:
tufaan-e-saagar
aur jelly fishes -
bachchae roain

haiku 94

wooden bridge of village –
a cart with the ox crosses
sluggish and creaking


http://www.wonderhaikuworlds.com/posts/view/5733

podul de lemn al satului –
o căruţă cu boi trece
leneş şi scârtâind

miercuri, 1 octombrie 2008

duminică, 21 septembrie 2008

O adresă utilă

Am completat un chestionar legat de bloguri. Fiind utile, chiar şi celor care nu ştiu limba română, voi da aici legătura.

Tag Technorati

rel="tag">RoBloggersSurvey2008

vineri, 6 iunie 2008

haiku 93

waiting for
the concert from New Year–
it is snowing

http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=886&type=1

attendant
le concert de Nouveau Année-
il neige

http://haiku-tanka.aceboard.fr/237749-11012-6417-0-Concours-haiku-mois-decembre-2007.htm
în aşteptarea
concertului de Anul Nou -
ninge cu fulgi mari

persian translation by Sarah:

dar entezar e
konsert e sal e no-
barf mibarad

haiku 92

at daybreak –
the bird’s footmarks
on the snowing table

http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=1086&type=1

au point du jour -
les empreintes du pied de l'oiseau
sur la table pleine de neige

http://haiku-tanka.aceboard.fr/237749-11012-6417-0-Concours-haiku-mois-decembre-2007.htm

de dimineaţă –
urmele păsărilor
pe masa ninsă

persian translated by Sarah:
dar sepideh dam
rad e pay e parandeh
bar miz e barfi

در سپيده دم
رد پاي پرنده
بر ميز برفي

haiku 91

leaves falling
one by one from the branch –
the first snow

feuilles tombant
une par une de la branche –
la première neige

frunzele căzând
de pe ram câte una -
primii fulgi de nea

haiku 90

Like a fur cap
at the paternal house –
the first snow

Comme un chapeau
sur la maison paternelle –
la première neige

Ca o căciulă
pe casa bunicilor -
prima zăpadă

haiku 89

At daybreak
the grandfather nourishing a mistle -
a frosty apple

Au point du jour
le grand-père nourrissant une grive –
une pomme gelée

În zori bunicul
hrăneşte cocoşarul -
un măr îngheţat

haiku 88

On the winter sky
countless stars –
the grandfather alone

http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=1207&type=1

Sur le ciel d'hiver
innombrable d’éttoiles –
seul le grand-père

http://haiku-tanka.aceboard.fr/237749-11012-6417-0-Concours-haiku-mois-decembre-2007.htm

Pe cerul iernii
puzderie de stele -
singur batrânul

scots translation by John McDonald:

on the wunter lift
the untellt sterns -
lanely granda

haiku 87

Over the white field
going a flock of black crows -
contrast at dusk

Au-dessus du champ blanc
une bande de corneilles noires –
contrast au crépuscule

http://haiku-tanka.aceboard.fr/237749-11012-6417-0-Concours-haiku-mois-decembre-2007.htm

Peste câmpul alb
trece-un stol de ciori negre –
contrast în amurg

haiku 86

Winter vespers.
The hermitage of the valley,
surounded by ravens.

http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=545&type=1

Soir d'hiver.
L'ermitage de la vallée,
entouré par des corbeaux.

http://haiku-tanka.aceboard.fr/237749-11012-6417-0-Concours-haiku-mois-decembre-2007.htm

Seară de iarnă.
Înconjurat de corbi,
schitul din vale.

haiku 85

Drying leaf
at the fresh snow -
sun among the clouds

Une feuille morte
à la neige fraîche –
le soleil parmi les nuages

Frunza uscată
pe zăpada proaspătă –
soarele-ntre nori

haiku 84

At daybreak -
in an apple tree
an unknown bird

Au point du jour -
dans un pommier
un oiseau inconnu

În zori, numai alb –
într-un măr, o pasăre
necunoscută

haiku 83

Plum trees loaded
with fresh snow –
deserted road in sunrise

http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=614&type=1

les pruniers
chargés avec la neige –
route abandonnée

Pruni încărcaţi
cu zăpadă proaspătă –
drum pustiu în zori

persian translation by Sarah:

darakhtan e aloo
mamlo az barf
jadeh ye matrook dar toloo

haiku 82

blizzard –
the isolated houses
the abandoned cars

http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=963&type=1

tempête de neige -
des maisons isolées
des voitures abandonnées

viforniţă –
case izolate
maşini abandonate

haiku 81

the hot tea
warming my hands –
it is snowing

http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=964&type=1

ceaiul cald
încălzindu-mi mâinile –
ninge

le thé chaud
chauffant mes mains -
il neige

http://haiku-tanka.aceboard.fr/237749-11012-6417-0-Concours-haiku-mois-decembre-2007.htm


persian translation by Sarah:

chaye dagh
dast hayam ra garm mikonam-
barf mibarad

haiku 80

Finish of winter –
on the bag with haricot bean
the first weevil

http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=1214&type=1

Fin de l'hiver -
dans le sac avec l'haricot
le premier charançon

Sfârşitul iernii –
în sacul cu fasole
prima gargăriţă

haiku 79

First day of the year –
an arrow of bamboo
above the crowd

http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=1221&type=1

Premier jour de l'année -
une flèche de bambou
au-dessus de la foule

Prima zi din an –
o sageată de bambus
deasupra mulţimii

haiku 78

from sleigh-riding
with the frozen hands –
heat of the radiator

http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=2223&type=1

du lugement
avec les mains gelées -
la chaleur du poêle

de la săniuş
cu mâinile-ngheţate –
dogoarea sobei

haiku 77

Winter. Home alone,
listening to the rhapsody.
The old gramophone...

http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=750&type=1

Hiver. Seul à la maison,
écoutant la rhapsodie.
Le vieux phonographe...

Iarna în casă
ascultând simfonia –
vechiul gramofon

haiku 76

banc de mon grand-père
est abandonnée en parc –
rien de nouveau

http://pagesperso-orange.fr/dominique.chipot/haikufrancophone/haiku_photos/photohaiku181bancdegrandpere.html

bench of my grandfather
is abandoned in park -
nothing again

banca bunicului
abandonată în parc -
nimic nou

haiku 75

les beaux pruniers
ont chargé avec la neige –
route abandonnée

http://pagesperso-orange.fr/dominique.chipot/haikufrancophone/haiku_photos/photohaiku051arbreneige.html

the beautiful plum trees
loaded with snow -
abandoned road

frumoşii pruni
sunt încărcaţi cu zăpadă -
drum abandonat

haiku 74

parmi les rares branches
nids de corbeaux abandonnés -
le vent du soir

among the rare branches
abandoned nests of crow -
the wind of the evening

printre crengile rare
cuiburi de ciori abandonate -
vântul serii

haiku 73

Urme de roţi
pe zăpada proaspătă –
răsare soarele

traces des roues
sur la neige fraîche –
le lever de soleil

http://haiku-tanka.aceboard.fr/237749-11012-6417-0-Concours-haiku-mois-decembre-2007.htm

traces of wheels
on the fresh snow –
sunrise

haiku 72

multe cadouri
lângă bradul de Crăciun –
bunicul lipsă

beaucoup de cadeaux
près de sapin de Noël –
le grand-père est absent

http://haiku-tanka.aceboard.fr/237749-11012-6417-0-Concours-haiku-mois-decembre-2007.htm

many gifts
close to Christmas tree –
the grandfather misses

haiku 71

Falling slowly
above the village Sacel,
the last snowflakes.

(Săcel - village in north of Romania)

http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=2905&type=1

Tombant lentementau-
dessus du village Săcel,
les derniers flocons de neige.

(Săcel – village au nord de la Roumanie)

http://pages.videotron.com/haiku

Căzând domol
deasupra comunei Săcel,
utimii fulgi de nea

haiku 70

lonely old man –
clinking a cup of wine
together with the grandma’s photo

http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=2903&type=1

bătrânul singur –
ciocnind o cupă de vin
cu poza babei

haiku 69

liniştea serii –
ultimul trecător
păşind prin zloată

sillence de soir –
le dernier passant
marchant dans giboulée

peace of the evening –
the last passer-by
crossing by the slush

haiku 68

viscol în noapte –
bunica toarce privind
prin geamul tot mai mic

tempête dans la nuit –
la grand-mère égrèue le fil
en regardant par la vitre à peine saisie

storm in the night –
the grandmother spins the wool
looking by the smaller and smaller windows

haiku 67

noapte cu viscol –
micşorând ferestrele
straturi noi de nea

night with the blizard –
shortening the windows
the new mantles by snow

vineri, 18 ianuarie 2008

haiku 66

breakfast:
some cheese, an onion
and a cup of the water
http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=2836&type=1

mic dejun:
puţină brânză, o ceapă
şi o cana cu apă


French translation by Keith Simmonds:
le petit déjeuner:
du fromage, un oignon
et une tasse d'eau

Scots translation by John McDonald:
brakwast:
sum kebbock, an ingan
an a bicker o watter

haiku 65

in the cemetery,
several bunches of flowers:
the narcissus

http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=2835&type=1

în cimitir,
câteva buchete de flori:
narcise


Malayalam Translation by Narayanan Raghunathan:
semitheriyil
pala pookalude kotthukal:
narcissus

haiku 64

only one car
on the serpentines of Moïsei...
many curves

http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=2904&type=1

une seule voiture
sur les serpentins de Moïsei...
nombreuses courbes

http://pages.videotron.com/haiku

o singură maşină
pe serpentinele din Moisei...
numeroase curbe

haiku 63

Falling slowly
above the village Sacel,
the last snowflakes.


(Săcel - village in north of Romania)
http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=2905&type=1

Tombant lentement
au-dessus du village Săcel,
les derniers flocons de neige.


(Săcel – village au nord de la Roumanie)
http://pages.videotron.com/haiku

Căzând domol
deasupra comunei Săcel,
utimii fulgi de nea


miercuri, 16 ianuarie 2008

haiku 62

under the blossomed lime
tasting from the cup of tea –
alone in the night


http://mdn.mainichi.jp/culture/wa/etc/haiku/archive/2008/contest2007.html

http://mdn.mainichi.jp/culture/wa/etc/haiku/


Sous le tilleul fleuri


savourant la tisane –


oubliée dans la nuit


http://haiku-tanka.aceboard.fr/237749-5903-5806-0-place-pour-haikus-anglais.htm#vb


sub teiu-nflorit
gustând din cana cu ceai –
singur în noapte

miercuri, 2 ianuarie 2008

haiku 61

je lis le roman
„Le dernier samuraï” –
les cerisiers fleurissant


I read the novel
"The last samuraï" -
the cherry trees flowering

Citind romanul
"Ultimul samurai" -
cireşii înfloresc