sâmbătă, 27 octombrie 2012

Din revista HAIKU CANADA REVIEW, vol 6, octombrie 2012

 
des jeans sous la pluie -
l’enfant rit aux éclats
de la fenêtre

 

ginşi în ploaie -
copilul râde în hohote
la fereastră

duminică, 14 octombrie 2012

FÊTE DES FEUILLES din Lyon


În revista GONG (Hors serie No.9 octobre Special concours AFH 2012) au fost publicate haiku-uri care au fost apreciate la concursul organizat de Asociaţia Francofonă de Haiku cu titlul FÊTE DES FEUILLES din Lyon 

 

sur ses épaulettes
brillent feuilles de chêne –
les larmes de sa mere

pe epoleţii lui
sclipesc frunze de stejar –
lacrimile mamei sale

           Maria TIRENESCU, Roumanie

Mai multe aici

duminică, 30 septembrie 2012

„Zi de chenzină”, o antologie română de senryu

În această vară a apărut antologia de senryu intitulată „Zi de chenzină”. Este o ediţie bilingvă româno-engleză. Selecţia şi coordonarea lucrării au fost făcute de domnul Valentin Nicoliţov, preşedintele Societăţii Române de Haiku.

Lucrarea a apărut la Editura Societăţii Scriitorilor Români, Bucureşti. În ea sunt antologaţi 64 de poeţi români, are 186 de pagini şi 393 de poeme. Autorii sunt publicaţi cu unul până la 17 poeme.

 Cartea conţine precizări referitoare la poemul de sorginte japoneză, asemănări şi deosebiri în legătură cu haiku-ul, păreri exprimate de autorul antologiei, Valentin Nicoliţov, şi Michael Dylan Welch, editor şi publicist american.

Lucrarea are un capitol care oferă câteva date biografice ale unor autori, în limbile română şi engleză.

 
Michael Dylan Welch precizează: "un poem serios despre natura umană sau un poem nostim despre natura înconjurătoare pot părea a fi atât senryu, cât şi haiku. Ideea este că, în afară de situaţiile în care reiese clar apartenenţa poemului la un gen sau altul, diferenţa nu se poate face întotdeauna clar. De obicei, autorii scriu poemele, se bucură de ceea ce creează şi lasă criticii să-şi bată capul cu clasificarea."

Poemele mele sunt:

Să-l votez pe blond
sau pe brunetul vesel?
Mai bună-i soacra…

To vote for  the blond
or the cheerful dark-haired man?
My  mother-in-law is better…

*

Luptă de cocoşi –
stăpânii lor se întrec
în halbe de bere

Cockfight –
the owners compete  
in pints of beer  

*

Votul bătrânei
în schimbul unei plase –
târg avantajos

Old woman’s suffrage   
in compensation of a bag –
advantageous bargain

 *
Nunta de aur –
mirele şi mireasa
cu părul de-argint

Golden wedding –
the groom and his bride
silver-haired

*
Cerul albastru –
nori de praf ies din preşul
vecinei mele

Blue sky –
dust clouds come out from
my neighbour’s carpet

*
Soare-n asfinţit –
bunica şi pisica
torc împreună

Sunset –
grandma and her cat
spinning and purring together

vineri, 3 august 2012

Din revista Ploc!, Nr 34

le bord du chemin –
une seule fleur de pavot
entre les renoncules

margine de drum –
doar o floare de mac
între piciorul-cocoşuluipluie à l’aube –
sur la colline à l'ouest
un arc-en-ciel

ploaie în zori –
pe dealul din vest
un curcubeu

duminică, 22 iulie 2012

Haiku din kukai

Moonrise—
the thousands of forget-me-not
and I alone

Rasare luna -
mii de nu-ma-uita
si eu singura

Locul al patrulea la 4th International Kukai--"forget-me-not" July 2012
http://rita-odeh.blogspot.co.il/2012/07/results-forget-me-nots-kukai-4-july-2012.html


A haiku and
a thread of forget-me-not—
the gift for you

Un haiku si
un fir de nu-ma-uita -
cadou pentru tine

miercuri, 4 iulie 2012

Din revista HAIKU nr. 47

1
Bunic şi nepot
pe-aleea castanilor –
poc, o castană

Grand-papa et petit-fils
sur l‘allée du grand parc –
bang, une châtaigne


2
Numai nepotul
adunând castanele –
moşul joacă şah

Seul le petit-fils
ramassant des châtaignes –
grand-papa joue aux échecs


3
Copii grămadă
la şotron pe uliţă –
primii fulgi de nea

Beaucoup d'enfants
jouent à la marelle dans la rue –
premiers flocons de neige


4
Copii desenând
şotronu-n curtea şcolii –
din pomi cad frunze

Des enfants de dessinent
la marelle dans le cour de l'école –
feuilles tombent des arbres


5
Plouă peste oraş –
prima floare se deschide
pe o crenguţă

Il pleut sur la ville –
la premier fleur s’ouvre
sur un petit rameau


6
Caiet în ploaie –
fiecare pagină
are un haiku

Cahier dans la pluie –
chaque page a
un haïku

duminică, 17 iunie 2012

Antologia Festivalului internaţional "Le voci della Poesia 2011" din Capoliveri


În urma concursului organizat de poeţii din Capoliveri, s-a publicat o antologie cu titlul "Gemme di Haiku nella Miniera Calamita". Din Cuvântul înainte cităm:

"L’Isola d’Elba è terra propizia alla poesia.

Lunga è la lista di poetic he sono nati o sono vissutio, quanto meno, hanno frequentanto la magica isola. E non è un caso che numerose siano le targhe stradali che – soprattutto a Capoliveri – sono dedicate a poeti.

In questo territorio, inoltre, vive felicemente un Premio letterario di grande spico, un Gruppo di Poeti Elbani che ha svolto un’interesante attivita teatral-poetica e non mancano ottimi poeti locali.

Non c’è quindi da stupirsi se quest’anno la giuria del Premio Internazionale Capoliveri Haiku ha riconosciuto quail vincitori un discreto numero di poeti dell’Isola, finalmente contagianti dalle suggestioni dell’haiku.

Giorgio Weiss
Directore del Festival Internazionale Le voci della Poesia"

Autorii premiaţi:
Renata Cerdenti – Capoliveri
Maria Gisella Catuogno – Portoferraio
Rosz Chisari – Capoliveri
Francesco de Sabata – Pescantina
Giancarlo Fascendini – Ardenno

Autorii români selecţionaţi şi varianta română a haiku-ului publicat în antologia concursului de haiku, în ordine alfabetică:

Molia de vie
în jurul ultimei sticle:
somelier bătrân.

Oana Aurora Boazu - Galaţi

O frunză căzând
dintr-un mesteacăn uscat –
un haiku nescris.

Patricia Lidia Cevei – Timişoara

Blocat în mină –
în lampa băieşului
câţiva licurici.

Cezar-Forin Ciobîcă – Botoşani

Noapte albastră –
în plasa pescarului
se zbate luna.

Iulian Ciupitu - Bucureşti

Plânge căderea
frunza însângerată –
cărarea e grea.

Victoria Fătu Nalaţiu – Bistriţa

Luna recoltei
pe butuci ciorchinii
încep să se scuture.

Carmen Florea – Bucureşti

Culesul viei –
un stol de grauri
întunecă cerul.

Letizia Lucia Iubu – Craiova

Plin de seminţe,
ţin în căuşul palmei
pădurea toată

Ecaterina Neagoe - Bucureşti

Crâng părăginit –
mugurii de măcieş
plesnesc rând pe rând

Oprica Pădeanu - Bucureşti

Ninsori timpurii –
pădurea de mesteceni
dispare deodat’

Ana Petcu - Bucureşti

Deasupra apei
un licurici măreşte
spuza stelelor

Viorica Borisov Referendaru

Crepuscolo
nel bosco di querce –
hop, lo scoiattolo

Lumina serii
în pădurea de stejar –
hop, veveriţa

Maria Tirenescu - Cugir

luni, 11 iunie 2012

Din revista Ploc!, Nr 33

de traces de pollen
sur un pétal de lis –
l’étoile de berger

urme de polen
pe o petală de crin –
luceafărul

même lune froide –
la première fleur de pêcher
s’ouvre in silance

aceeaşi lună rece –
prima floare de piersic
se deschide în linişte

Instants choisis

de traces de pollen
sur un pétale de lis –
l’étoile de berger

C’est entre chien et loup que Vénus apparaît, dans la presque pénombre. Quand l’abat-jour s’allume, la nuit est proche et la réalité change le ton. Les organes sensoriels s’aiguisent et à leur suite, l’imaginaire.

Între câine şi lup, Venus luceafărul apare în aproape penumbră. Când lampioanele se aprind, noaptea este aproape şi realitatea îşi schimbă tonalitatea. Organele senzoriale (de simţ) se ascut şi, la rândul lor, imaginaţia.

Ici, l’Image se confond au réel et lui-ci est riche des variations de la Nature. Ce haïku est un cosmos : l’infiniment petit perle une lumière dans « l’infini muet »... L’immuable du ciel recèle la mesaggère lontaine du soir dans les poussières fine des lumière : la fleur de lis devient l’infime trace de l’étoile et les pollens la révèlent.

Aici, imaginea se confundă cu realul şi acesta este îmbogăţit de variaţiile naturii. Acest haiku este un cosmos: infinitul mic o mică perlă o lumină în “infinitul ud”… Imuabilitatea cerului recele mesagerul îndepărtat al serii în praf fin de lumină: floarea de crin devine infimă umbră de stea şi polenul iese în evidenţă.

On assiste à une subtile reaction entre l’évanescence porteuse de vie et la Vie même, génitrice de l’éphémère... Une simple poussière d’étoile, un pollen, génère une fleur ; un seul pétale de pureté, de lis, est un miroir sur le Ciel.

Asistăm la o subtilă reacţie între evanescenţa purtătoare de viaţă şi Viaţa însăşi, generatoare de efemer… un simplu praf de stea, un grăunte de polen, generează o floare; o singură petală de puritate, de crin, este o oglindă pe Cer.

Ce haïku on renvoie à un ordre immanent où la Beauté se suffit à elle- même. Nul besoin de la définir. Elle transparaît, souverane, unique, par-delà le ragard qui la contemple...

Acest haiku răstoarnă ordinea imanentă unde Frumuseţea îşi este suficientă ei însăşi. Nu e nevoie de a o defini. Ea transpare, suverană, unică, prin privirea care o contemplă…

Oliver Walter

luni, 21 mai 2012

Din cartea ENFANSILLAGES


La editura « Unicité » a apărut volumul colectiv de haiku «Enfansillages», «Urme lăsate de copii», sub direcţia lui Danièle Duteil şi Valérie Rivoallon. Volumul poartă subtitlul “Primăvara poeţilor 2012” şi este dedicat copilului, lumii copilăriei în general.


midi dans le parc -
le grand-père et son petit-fils
ramassent des marrons


amiază în parc –
bunicul şi nepotul
adună castane


*

dans le ruisselet froid
se baignent deux canards –
le bébé rit


în pârâiaşul rece
se scaldă două raţe –
bebeluşul râde

joi, 17 mai 2012

Din Sketchbook martie/aprilie 2012

the frogs listening to
the ripple of water—
new moon rise

# 274. Maria Tirenescu, RO

broaştele ascultă
clipocitul apei -
răsare luna nouă


the stork walks slowly—
a little frog jumps off
the leaf near her

# 276. Maria Tirenescu, RO

barza păşeşte rar –
o broscuţă sare
pe frunza de alături

*
a stork flies
above the pond —
the frogs hiding

# 278. Maria Tirenescu, RO

o barză zboară
deasupra bălţii -
broaştele se ascund


http://poetrywriting.org/Sketchbook7-2MarApr2012-41/0_Results_Sketchbook_7-2_MarApr_pond_life_Haiku_Thread_Results.htm

joi, 3 mai 2012

Din revista Ploc!, Nr 32

automne au verger –
une branche de pommier
rompue par le vent

toamna în livadă –
o creangă de măr
ruptă de vânt

*
un dernier coing
s’attarde sur une branche –
la pluie froide

o ultimă gutuie
stăruie pe o creangă –
ploaie rece

*
un heure de travail –
un collier en marrons
au cou de la poupée

o oră de lucru –
la gâtul păpuşii
colier din castane

*
des marrons mûrs
dans les allées du parc –
un beau couchant

castane coapte
pe aleile parcului –
frumos asfinţithttp://www.100pour100haiku.fr/revue_ploc/Ploc_revue_haiku_numero_32.html

duminică, 8 aprilie 2012

Din revista Ploc!, Nr 31

Mes joues rouges –
une feuille de cerisier
touchée du frimas

Obrajii mei roşii –
o frunză de cireş
atinsă de brumă


*

Les vagues de la mer –
une mouette se repose
sur un rocher

Valurile mării –
un pescăruş se odihneşte
pe o stâncă

Primele zile din aprilie

joi, 22 martie 2012

Din revista Sketchbook ianuarie/februarie 2012

http://poetrywriting.org/Sketchbook7-1JanFeb2012/0_Results_Sketchbook_7-1_JanFeb_2012_precious_stones_Haiku_Thread_Results.htm


grandma's jewels
on the grand-children’s hand—
the masquerade

# 194. Maria Tirenescu, RO

bijuteriile bunicii
pe mâinile nepoţilor –
bal mascat

secret of winter—
the topaz necklace
without a stone


# 196. Maria Tirenescu, RO

secret de iarnă –
colierul cu topaze
fără o piatră

he gives her
an opal ring—
Valentine's Day


# 198. Maria Tirenescu, RO

el îi dă ei
un inel de opal –
Ziua Îndrăgostiţilor

a pearl
at the bride's neck—
the moonlight


# 200. Maria Tirenescu, RO

o perlă
la gâtul miresei –
lumina lunii

sâmbătă, 10 martie 2012

sâmbătă, 3 martie 2012

Din revista Haiku Canada Review, vol 6 - februarie 2012, Nr. 1

L’immortelle des neiges
en fleur sur un rocher –
coucher de soleilFloarea de colţ
înflorită pe o stâncă –
apus de soareTema acestui număr a fost: stâncă, piatră, pietricică.
Poemele haiku au fost selectate de Micheline Beaudry.

joi, 1 martie 2012

Din revista Ploc!, Nr 30

Rarement un flocon –
le merle attend quelque chose
dans un arbre haut

Rar cate un fulg –
în vârful unui copac,
mierla aşteaptă


(eu aşa l-am scris, dar nu l-am putut traduce aşa, că voiam să fie scurt-lung-scurt)

Un jour de gel –
une pie crie en haut
du noyer desséché

Zi geroasă –
o ţarcă strigă în vârful
nucului desfrunzit


http://www.100pour100haiku.fr/revue_ploc/Ploc%20La%20revue%20du%20haiku%2030.html

sâmbătă, 28 ianuarie 2012

Din revista Ploc!, Nr. 29

http://www.100pour100haiku.fr/revue_ploc/Ploc_revue_haiku_numero_29.pdf


Printemps :
Primăvara

Berceau d’enfant
pendu à une branche de tilleul –
le parfum des fleurs

Leagăn de copil
atârnat de-un ram de tei -
mireasma florilor

*

Près de la chandelle –
un bouquet de violettes
et la photo de ma mère

Lângă candelă -
un buchet de toporaşi
şi poza mamei

*

Lever de soleil –
les pissenlits fleurissant
parmi les ruines

Soarele răsare -
păpădii înflorind
printre ruine


Été :
Vara


Aucun nuage dans le ciel –
le bras de la fontaine
se balance lentement

Nici un nor pe cer -
cumpăna fântânii
se leagănă-ncet

*

Visite de la mère –
la saveur de fraises fraîches
dans la maison entière

Vizita mamei -
aroma fragilor proaspeţi
în toată casa

*

Hameau abandonné –
des cerises tombent encore
sur le banc en bois

Cătun abandonat -
încă mai cad cireşe
pe banca de lemn
Instants choisis par Francis Tugayé

Un haïku pour la qualité du kigo suggéré

Berceau d’enfant
pendu à une branche de tilleul –
le parfum des fleurs

Maria Tirenescu


Là aussi quelques mots : légèrement entrecoupée d'une situation un peu insolite en L2, une douceur printanière nous berce (sic) entre L1 et L3…
Notez que le kigo n’apparaît qu’en L3 (le tilleul est bien en fleur).


Câteva cuvinte: lejeritatea întreruperii unei situaţii puţin insolite în linia a doua, o blândeţe de primăvară ne amăgeşte (sic) între L1 şi L3…
Notaţi că kigo-ul nu apare decât în L3 (teiul este complet înflorit).

joi, 19 ianuarie 2012

sâmbătă, 7 ianuarie 2012