duminică, 25 iulie 2010

Din revista Sketchbook mai-iunie 2010

Early in the morning—
a seagull soars
above the Black Sea

# 73. Maria Tirenescu, RO

Devreme în zori –
un pescăruş planează
deasupra Mării Negre

Sea weather
brings some algas to the shore—
no seagull on air

# 75. Maria Tirenescu, RO

Apa mării
aduce alge la mal –
niciun pescăruş în aer

Storm on the sea—
some seagulls
saunter on the cliff

# 77. Maria Tirenescu, RO

Furtună pe mare –
câţiva pescăruşi
ţopăie fe faleză


On the empty beach—
only my puppy
and I

# 79. Maria Tirenescu, RO

Pe plaja goală –
doar căţeluşul meu
şi eu

Hassocks
on the wild beach…
Look a snail!

# 81. Maria Tirenescu, RO

Smocuri de iarbă
pe plaja pustie…
Uite un melc!

On the beach—
two lovers looking
for the new moon

# 83. Maria Tirenescu, RO

Pe plajă –
doi îndrăgostiţi privesc
luna nouă

Sunrise—
some children picking up the shells
from the beach

# 86. Maria Tirenescu, RO

În zori –
câţiva copii culeg scoici
de pe plajă

http://poetrywriting.org/Sketchbook5-3MayJun2010/0_Contents_Sketchbook_5-3_MayJune_2010_beach_Haiku_Thread3.htm

Revista Haiku Reality

No cricket
in the moonless night –
only an old woman

Nema zrikavaca
u noći bez mesečine –
tek jedna starica

Traducere Saša Važić

http://haikureality.webs.com/haikuodab4.htm


Niciun greier
în noaptea fără lună -
doar o bătrână

Revista Ploc! nr. 15

Seule
sur la plage déserte –
la lune se lève

Singură
pe plaja pustie -
răsare luna

Pluie de Juillet –
les uns sous les parapluies
les autres dans la piscine

Ploaie de iulie -
unii sub umbrele
alţii în apă

http://www.100pour100haiku.fr/revue_ploc/Ploc_revue_haiku_numero_15.pdf

Revista 575, echinocţiul de primăvară 2010

La dernière valse
dansée avec sa femme -
il neige sur la ville

Ultimul vals
dansat cu soţia lui –
ninge peste oraş

La mère porte l'enfant
au milieu du verger -
des pétales blancs

Mama duce copilul
în mijlocul livezii –
petale albe

Solstice d'hiver -
écoutant la rhapsodie
sur le vieux phonographe

Solstiţiu de iarnă –
ascultând rapsodia
la vechiul gramofon

Revista Ploc! nr. 13

Photo de ma mère –
le cerisier près de porte
tout aussi blanc

Fotografia mamei –
cireşul de lângă poartă
la fel de alb

Le crocus fleuri –
la mère regarde avec tendresse
le visage d’enfant

Brânduşa înflorită –
mama priveşte cu duioşie
chipul copilului

Revista Ploc! nr. 12

Pleine lune –
dans un buisson d’églantier
un lièvre boiteux

Lună plină –
într-o tufă de măceş
un iepure şchiop

La dernière valse
jouée sous les tilleuls fleuris –
la guitare dans le clou

Ultimul vals
cântat sub teii-nfloriţi –
chitara în cui

Silence à l’aube –
un raisin gelé sur l’espalier
et une mésange

Linişte în zori –
un strugure îngheţat
şi un piţigoi

Revista Ploc! nr. 11

Des feuilles partout –
dans la pluie impitoyable
le nid abandonné

Frunze peste tot –
în ploaia nemiloasă
cuibul abandonat

Cerisier sauvage –
deux feuilles couleur de cuivre
tombent ensemble

Cireş sălbatic –
două frunze arămii
cad împreună

Un saut…
et le chat accroche
une feuille aride

Un salt…
şi motanul prinde
o frunză uscată

La lune se montre
parmi les branche sans feuilles –
moi, le seul témoin

Luna priveşte
printre crengile desfrunzite
singurul martor, eu

Faucon en piqué –
parmi les montagnes se lèvent
des lambeaux de brume

Şoim în picaj –
printre munţi se ridică
fâşii de ceaţă

La vendange finie –
par-dessus les feuilles mortes
l’ombre d’un nuage

După culesul viei –
deasupra frunzelor moarte
umbra unui nor

Orion se lève –
deux amoureux la regardent
se tenant les mains

Orion răsare –
doi îndrăgostiţi îl privesc
ţinându-se de mîini

Revista francofonă de haiku Gong, numărul 26, ianuarie/martie 2010

Crépuscule -
une libellule se repose
sur un bâton sec

Crepuscul –
o libelulă se odihneşte
pe un băţ uscat

Serein crépuscule -
deux enfant se disputent
une luciole

Seară senină –
doi copii îşi dispută
un licurici

À l'aube -
dans un peuplier isolé
un oiseau inconnu

Zori de zi –
într-un plop izolat
o pasăre necunoscută

Din Sketchbook - Solstiţiu de iarnă

Snowstorm in the night—
the children await the news
at the radio

Viscol în noapte –
copiii ascultă ştirile
la radio

Winter solstice—
the last passer-by
crossing by the slush

Solstiţiu de iarnă –
ultimul trecător
păşind prin zloată

Longest night—
the grandmother spins the wool
at the windows

Cea mai lungă noapte –
bunica toarce lână
la fereastră

Winter solstice—
listening to the rhapsody
on the old gramophone

Solstiţiu de iarnă -
ascultând rapsodia
la vechiul gramofon

Footmarks
on the frosted snow—
the shortest day

Urmele paşilor
pe zăpada îngheţată –
cea mai scurtă zi

At the trellis
a bird eats frosted grape—
the solstice’s day

Pe spalier
o pasăre mănâncă strugurele îngheţat –
ziua solstiţiului

http://poetrywriting.org/Sketchbook4-5SepOct09/0_Contents_Sketchbook_4-5_NovDec_2009_winter_solstice_Haiku_Thread.htm

Revista 575 solstiţiul de iarnă

Cerisier sauvage -
deux feuilles couleur de cuivre
tombent ensemble

Cireş sălbatic –
două frunze arămii
cad împreună

Faucon en piqué -
parmi les montagnes se lèvent
des lambeaux de brume

Şoim în picaj –
printre munţi se ridică
fâşii de ceaţă

http://575.tempslibres.org/aphp/page1.php?page=v03n4p05

Din Ploc! nr. 10

Cerisier sauvage –
deux feuilles couleur de cuivre
tombent ensemble

Cireş sălbatic –
două frunze arămii
cad împreună

Tilleul en l’aube –
la huppe éclaircit
sa voix

Tei în zori –
pupăza îşi drege
glasul

Frunze - Leaves

Leaves fall
one by one from the branch—
first snow

Cad frunze
una câte una de pe ram –
prima zăpadă

Only a leaf
in the spider's web —
a rainy day

Numai o frunză
în plasa păianjenului –
zi ploioasă

Under the full moon
only a chrysanthemum —
rustle of leaves

Sub luna plină
numai o crizantemă –
foşnet de frunze

Leaves everywhere —
in the pitiless rain
the abandoned nest

Frunze peste tot –
în ploaia nemiloasă
cuibul abandonat

Wild cherry-tree —
two copper colored leaves
fall together

Cireş sălbatic –
două frunze arămii
cad împreună

From Sketchbook

http://poetrywriting.org/Sketchbook4-5SepOct09/0_Contents_Sketchbook_4-5_SeptOct_2009_Leaves_Haiku_Thread.htm

Wedding din Sketchbook (Nunta) 2009

Printre munţi
alaiul de nuntă -
plouă cu soare

Among the mountain
the wedding procession –
it is raining with sun

Nunta de aur –
mirele şi mireasa
ninşi de ani

Golden wedding –
the bridegroom and the bride
snowed from the years

Coroniţa miresei
din flori de câmp –
bunica lăcrimează

Bride’s coronet
from the wild flowers –
the grandma weeps

Nuntă veselă –
mireasa fără pantof
şi hoţul zâmbind

Lively wedding—
the bride without the shoe
and the thief smiling

El şi ea
aşteptând nunta de argint –
ninge

He and she
are waiting for the silver wedding—
it is snowing

Din revista Sketchbook May-June 2009

Pe plajă –
numeroşi copii privesc
balena eşuată

At the beach –
many children watching
the unstuck whale

Marea a adus
alge pe plajă –
nimeni în apă

Sea washes up
algae on the beach—
no one in the water

Plajă pustie –
printre frunze de salcâm
zăresc un lăstun

Deserted beach—
among the acacia leaves
sight a swallow

După furtună –
pe plajă o barcă goală
şi meduze

After the storm—
on the beach an empty boat
and sea-jellies

http://poetrywriting.org/Sketchbook4-3MayJune09/0_Contents_Sketchbook_4-3_MayJune_2009_Sketchbook_4-4_July_August_2009_beach_haiku_thread.htm

Câteva haiku-uri din vara lui 2009

Cântec de greier -
între doi nori cenuşii
o singură stea

Song of a cricket –
between two gray clouds
only a star

Chanson d'une cigale –
entre deux nuages gris
seulement une étoile

*

Soarele-apune –
libelula încreţind
faţa lacului

An evening –
a dragonfly makes waves
on the lake’s water

Coucher du soleil –
une libellule ridant
la face du lac

*
Singur sorbind ceai –
în vaza de alături
bujorul ofilit

Seule buvant du thé –
tout près dans un vase
la pivoine flétrie

*

Umbra salcâmului –
un sticlete examinează
scaietele mov

Ombre d’acacia –
un chardonneret examine
le chardon mauve

*

Apus de soare –
o libelulă se odihneşte
pe un băţ uscat

Coucher du soleil –
une libellule se repose
sur un bâton sec

Sunset –
a dragonfly rests
at the dry stick

*

Cântec de greier –
o singură stea clipeşte
între doi nori gri

Chanson d'une cigale –
une seule étoile clignote
entre deux nuages gris


*

Greier ţârâind
de sub fire de iarbă -
lumina lunii

The cricket singing
under the grass –
the moonlight

Le grillon chantant
sous l'herbe -
le clair de lune


*

Seară senină -
doi copii se ceartă de la
un licurici

Soirée sereine –
deux enfants se disputent
une luciole

Evening sereine –
two children wrangle about
a firefly

http://www.wonderhaikuworlds.com/posts/view/5788