luni, 27 decembrie 2010

Din Haiku Reality

Biată vrabie!
Nicio coajă de pâine
în ploaie…


Poor sparrow!
No crust
in the rain…


Jadan vrabac!
Ni korice hleba
na kiši...
tr. Saša Važić

http://haikureality.webs.com/haikuodab5.htm

joi, 18 noiembrie 2010

miercuri, 10 noiembrie 2010

Cherry blossom festival 2010

Am primit o menţiune de onoare, pentru următorul haiku:

Two petals
falling together —
evening wind
Maria Tirenescu
Cugir, Romania

http://www.vcbf.ca/haiku/2010-winning-haiku

Două petale
căzând împreună –
vânt de seară

Deux pétals
tombant ensemble –
vent de soir

marți, 2 noiembrie 2010

Din Sketchbook sept-oct 2010

Leaves everywhere—
in the pitiless rain
the abandoned nest

# 158. Maria Tirenescu, RO

Frunze peste tot –
în ploaia nemiloasă
cuibul abandonat
*
Walk in the morning—
in the grandmother’s garden
red apples
# 160. Maria Tirenescu, RO

Plimbare în zori –
în grădina bunicii
merele-s roşii
*
The wind spreads
borders of dead leaves—
sunset

# 162. Maria Tirenescu, RO

Vântul spulberă
grămezi de frunze moarte –
apus de soare
*
Evening rain—
among the bare branches
a broken nest

# 164. Maria Tirenescu, RO

Ploaie de seară –
printre crengile rare
un cuib dărâmat
*
Yellow and
orange leaves falling—
grandma still alone

# 165. Maria Tirenescu, RO

Frunze galbene
şi portocalii cad –
buna tot singură


http://poetrywriting.org/Sketchbook5-5SepOct2010/0_Contents_Sketchbook_5-5_SepOct_fall_trees_Haiku_Thread.htm

luni, 1 noiembrie 2010

luni, 4 octombrie 2010

Din Sketchbook iulie-august 2010

Peace of evening—
two sisters sharing
a nectarine

Liniştea serii –
două surori îşi impart
o nectarină
*
Hot day—
a poor child looking
at the gooseberries on the market stall

Zi caniculară -
un copil orfan priveşte coacăze
pe taraba din piaţă
*
August moon—
one, two, three . . . yellow leaves fall
from the cherry tree

Lună de august –
una, două, trei… frunze galbene cad
din cireş
*
In the cherry tree—
some dirty faces
and full bellies

În cireş –
câteva feţe murdare
şi burţi pline
*
Clear evening—
two children wrangle about
a handful of strawberries

Seară senină –
doi copii îşi dispută
o mână de căpşune
*
Wild cherry—
two copper-colored leaves
fall together

Cireş sălbatic –
două frunze arămii
cad împreună
*
Under the ripe cherry tree —
my grandma listens
the bird's song

Sub cireşul cules –
bunica mea ascultă
cântecul păsărilor
*
Flocks of starlings
picking up cherries—
I applaud at dawn

Stol de grauri
ciugulind cireşe –
aplaud în zori
*
At evening—
above the empty cherry tree
the new moon

Seara –
deasupra cireşului gol
luna nouă

http://poetrywriting.org/Sketchbook5-3MayJun2010/0_Contents_Sketchbook_5-4_JulyAugust_2010_fruit_Haiku_Thread.htm

O completare de la Shiki Monthly Kukai, iulie 2010

she wants to eat
pancakes with ice cream —
the winter night

 Miorita
(0,0,7) = 7 pts

 https://sites.google.com/site/shikikukaitemporaryarchives/home/july-2010-kukai

duminică, 25 iulie 2010

Din revista Sketchbook mai-iunie 2010

Early in the morning—
a seagull soars
above the Black Sea

# 73. Maria Tirenescu, RO

Devreme în zori –
un pescăruş planează
deasupra Mării Negre

Sea weather
brings some algas to the shore—
no seagull on air

# 75. Maria Tirenescu, RO

Apa mării
aduce alge la mal –
niciun pescăruş în aer

Storm on the sea—
some seagulls
saunter on the cliff

# 77. Maria Tirenescu, RO

Furtună pe mare –
câţiva pescăruşi
ţopăie fe faleză


On the empty beach—
only my puppy
and I

# 79. Maria Tirenescu, RO

Pe plaja goală –
doar căţeluşul meu
şi eu

Hassocks
on the wild beach…
Look a snail!

# 81. Maria Tirenescu, RO

Smocuri de iarbă
pe plaja pustie…
Uite un melc!

On the beach—
two lovers looking
for the new moon

# 83. Maria Tirenescu, RO

Pe plajă –
doi îndrăgostiţi privesc
luna nouă

Sunrise—
some children picking up the shells
from the beach

# 86. Maria Tirenescu, RO

În zori –
câţiva copii culeg scoici
de pe plajă

http://poetrywriting.org/Sketchbook5-3MayJun2010/0_Contents_Sketchbook_5-3_MayJune_2010_beach_Haiku_Thread3.htm

Revista Haiku Reality

No cricket
in the moonless night –
only an old woman

Nema zrikavaca
u noći bez mesečine –
tek jedna starica

Traducere Saša Važić

http://haikureality.webs.com/haikuodab4.htm


Niciun greier
în noaptea fără lună -
doar o bătrână

Revista Ploc! nr. 15

Seule
sur la plage déserte –
la lune se lève

Singură
pe plaja pustie -
răsare luna

Pluie de Juillet –
les uns sous les parapluies
les autres dans la piscine

Ploaie de iulie -
unii sub umbrele
alţii în apă

http://www.100pour100haiku.fr/revue_ploc/Ploc_revue_haiku_numero_15.pdf

Revista 575, echinocţiul de primăvară 2010

La dernière valse
dansée avec sa femme -
il neige sur la ville

Ultimul vals
dansat cu soţia lui –
ninge peste oraş

La mère porte l'enfant
au milieu du verger -
des pétales blancs

Mama duce copilul
în mijlocul livezii –
petale albe

Solstice d'hiver -
écoutant la rhapsodie
sur le vieux phonographe

Solstiţiu de iarnă –
ascultând rapsodia
la vechiul gramofon

Revista Ploc! nr. 13

Photo de ma mère –
le cerisier près de porte
tout aussi blanc

Fotografia mamei –
cireşul de lângă poartă
la fel de alb

Le crocus fleuri –
la mère regarde avec tendresse
le visage d’enfant

Brânduşa înflorită –
mama priveşte cu duioşie
chipul copilului

Revista Ploc! nr. 12

Pleine lune –
dans un buisson d’églantier
un lièvre boiteux

Lună plină –
într-o tufă de măceş
un iepure şchiop

La dernière valse
jouée sous les tilleuls fleuris –
la guitare dans le clou

Ultimul vals
cântat sub teii-nfloriţi –
chitara în cui

Silence à l’aube –
un raisin gelé sur l’espalier
et une mésange

Linişte în zori –
un strugure îngheţat
şi un piţigoi

Revista Ploc! nr. 11

Des feuilles partout –
dans la pluie impitoyable
le nid abandonné

Frunze peste tot –
în ploaia nemiloasă
cuibul abandonat

Cerisier sauvage –
deux feuilles couleur de cuivre
tombent ensemble

Cireş sălbatic –
două frunze arămii
cad împreună

Un saut…
et le chat accroche
une feuille aride

Un salt…
şi motanul prinde
o frunză uscată

La lune se montre
parmi les branche sans feuilles –
moi, le seul témoin

Luna priveşte
printre crengile desfrunzite
singurul martor, eu

Faucon en piqué –
parmi les montagnes se lèvent
des lambeaux de brume

Şoim în picaj –
printre munţi se ridică
fâşii de ceaţă

La vendange finie –
par-dessus les feuilles mortes
l’ombre d’un nuage

După culesul viei –
deasupra frunzelor moarte
umbra unui nor

Orion se lève –
deux amoureux la regardent
se tenant les mains

Orion răsare –
doi îndrăgostiţi îl privesc
ţinându-se de mîini

Revista francofonă de haiku Gong, numărul 26, ianuarie/martie 2010

Crépuscule -
une libellule se repose
sur un bâton sec

Crepuscul –
o libelulă se odihneşte
pe un băţ uscat

Serein crépuscule -
deux enfant se disputent
une luciole

Seară senină –
doi copii îşi dispută
un licurici

À l'aube -
dans un peuplier isolé
un oiseau inconnu

Zori de zi –
într-un plop izolat
o pasăre necunoscută

Din Sketchbook - Solstiţiu de iarnă

Snowstorm in the night—
the children await the news
at the radio

Viscol în noapte –
copiii ascultă ştirile
la radio

Winter solstice—
the last passer-by
crossing by the slush

Solstiţiu de iarnă –
ultimul trecător
păşind prin zloată

Longest night—
the grandmother spins the wool
at the windows

Cea mai lungă noapte –
bunica toarce lână
la fereastră

Winter solstice—
listening to the rhapsody
on the old gramophone

Solstiţiu de iarnă -
ascultând rapsodia
la vechiul gramofon

Footmarks
on the frosted snow—
the shortest day

Urmele paşilor
pe zăpada îngheţată –
cea mai scurtă zi

At the trellis
a bird eats frosted grape—
the solstice’s day

Pe spalier
o pasăre mănâncă strugurele îngheţat –
ziua solstiţiului

http://poetrywriting.org/Sketchbook4-5SepOct09/0_Contents_Sketchbook_4-5_NovDec_2009_winter_solstice_Haiku_Thread.htm

Revista 575 solstiţiul de iarnă

Cerisier sauvage -
deux feuilles couleur de cuivre
tombent ensemble

Cireş sălbatic –
două frunze arămii
cad împreună

Faucon en piqué -
parmi les montagnes se lèvent
des lambeaux de brume

Şoim în picaj –
printre munţi se ridică
fâşii de ceaţă

http://575.tempslibres.org/aphp/page1.php?page=v03n4p05

Din Ploc! nr. 10

Cerisier sauvage –
deux feuilles couleur de cuivre
tombent ensemble

Cireş sălbatic –
două frunze arămii
cad împreună

Tilleul en l’aube –
la huppe éclaircit
sa voix

Tei în zori –
pupăza îşi drege
glasul

Frunze - Leaves

Leaves fall
one by one from the branch—
first snow

Cad frunze
una câte una de pe ram –
prima zăpadă

Only a leaf
in the spider's web —
a rainy day

Numai o frunză
în plasa păianjenului –
zi ploioasă

Under the full moon
only a chrysanthemum —
rustle of leaves

Sub luna plină
numai o crizantemă –
foşnet de frunze

Leaves everywhere —
in the pitiless rain
the abandoned nest

Frunze peste tot –
în ploaia nemiloasă
cuibul abandonat

Wild cherry-tree —
two copper colored leaves
fall together

Cireş sălbatic –
două frunze arămii
cad împreună

From Sketchbook

http://poetrywriting.org/Sketchbook4-5SepOct09/0_Contents_Sketchbook_4-5_SeptOct_2009_Leaves_Haiku_Thread.htm

Wedding din Sketchbook (Nunta) 2009

Printre munţi
alaiul de nuntă -
plouă cu soare

Among the mountain
the wedding procession –
it is raining with sun

Nunta de aur –
mirele şi mireasa
ninşi de ani

Golden wedding –
the bridegroom and the bride
snowed from the years

Coroniţa miresei
din flori de câmp –
bunica lăcrimează

Bride’s coronet
from the wild flowers –
the grandma weeps

Nuntă veselă –
mireasa fără pantof
şi hoţul zâmbind

Lively wedding—
the bride without the shoe
and the thief smiling

El şi ea
aşteptând nunta de argint –
ninge

He and she
are waiting for the silver wedding—
it is snowing

Din revista Sketchbook May-June 2009

Pe plajă –
numeroşi copii privesc
balena eşuată

At the beach –
many children watching
the unstuck whale

Marea a adus
alge pe plajă –
nimeni în apă

Sea washes up
algae on the beach—
no one in the water

Plajă pustie –
printre frunze de salcâm
zăresc un lăstun

Deserted beach—
among the acacia leaves
sight a swallow

După furtună –
pe plajă o barcă goală
şi meduze

After the storm—
on the beach an empty boat
and sea-jellies

http://poetrywriting.org/Sketchbook4-3MayJune09/0_Contents_Sketchbook_4-3_MayJune_2009_Sketchbook_4-4_July_August_2009_beach_haiku_thread.htm

Câteva haiku-uri din vara lui 2009

Cântec de greier -
între doi nori cenuşii
o singură stea

Song of a cricket –
between two gray clouds
only a star

Chanson d'une cigale –
entre deux nuages gris
seulement une étoile

*

Soarele-apune –
libelula încreţind
faţa lacului

An evening –
a dragonfly makes waves
on the lake’s water

Coucher du soleil –
une libellule ridant
la face du lac

*
Singur sorbind ceai –
în vaza de alături
bujorul ofilit

Seule buvant du thé –
tout près dans un vase
la pivoine flétrie

*

Umbra salcâmului –
un sticlete examinează
scaietele mov

Ombre d’acacia –
un chardonneret examine
le chardon mauve

*

Apus de soare –
o libelulă se odihneşte
pe un băţ uscat

Coucher du soleil –
une libellule se repose
sur un bâton sec

Sunset –
a dragonfly rests
at the dry stick

*

Cântec de greier –
o singură stea clipeşte
între doi nori gri

Chanson d'une cigale –
une seule étoile clignote
entre deux nuages gris


*

Greier ţârâind
de sub fire de iarbă -
lumina lunii

The cricket singing
under the grass –
the moonlight

Le grillon chantant
sous l'herbe -
le clair de lune


*

Seară senină -
doi copii se ceartă de la
un licurici

Soirée sereine –
deux enfants se disputent
une luciole

Evening sereine –
two children wrangle about
a firefly

http://www.wonderhaikuworlds.com/posts/view/5788