duminică, 25 iulie 2010

Frunze - Leaves

Leaves fall
one by one from the branch—
first snow

Cad frunze
una câte una de pe ram –
prima zăpadă

Only a leaf
in the spider's web —
a rainy day

Numai o frunză
în plasa păianjenului –
zi ploioasă

Under the full moon
only a chrysanthemum —
rustle of leaves

Sub luna plină
numai o crizantemă –
foşnet de frunze

Leaves everywhere —
in the pitiless rain
the abandoned nest

Frunze peste tot –
în ploaia nemiloasă
cuibul abandonat

Wild cherry-tree —
two copper colored leaves
fall together

Cireş sălbatic –
două frunze arămii
cad împreună

From Sketchbook

http://poetrywriting.org/Sketchbook4-5SepOct09/0_Contents_Sketchbook_4-5_SeptOct_2009_Leaves_Haiku_Thread.htm

Niciun comentariu: