marți, 10 mai 2011

Din revista Sketchbook martie/aprilie 2011

http://poetrywriting.org/Sketchbook6-2MarApr2011/0_Contents_Sketchbook_6-2_MarApr_2011_Results_flowers_bouquet_Haiku_Thread.htm

Violets
on the graveyard—
it’s raining

# 138. Maria Tirenescu, RO

Toporaşi
în cimitir –
plouă


Sunrise—
the dandelions flowering
among the ruins

# 140. Maria Tirenescu, RO

Răsărit –
păpădii înflorind
printre ruine


First date—
the bunch of hyacinths
hidden in a pocket

# 142. Maria Tirenescu, RO

Prima întâlnire –
buchetul de zambile
ascuns în buzunar


At daybreak—
the lonely wildrose
blooming by the path

# 144. Maria Tirenescu, RO

De dimineaţă –
măceşul singuratic
înflorind lângă cărare


After the rain—
the daffodil petals
full with mud

# 146. Maria Tirenescu, RO

După ploaie –
petalele narcisei
pline cu noroi


Old cemetery—
amidst ruined crosses
violas grow

# 148. Maria Tirenescu, RO

Cimitirul vechi –
printre cruci dărâmate
înfloresc toporaşi


Under a dry tree—
the cowslip blooming
at daybreak

# 150. Maria Tirenescu, RO

Sub un copac uscat –
ciuboţica cucului înflorind
în zorii zilei


Morning Glory
on the old paling—
my grandma’s home

# 152. Maria Tirenescu, RO

Zoreaua
pe vechiul gard –
casa bunicii mele


First frost—
only the chrysanthemums
in bloom

# 154. Maria Tirenescu, RO

Prima brumă –
numai crizantema
înflorită


A chrysanthemum
on a new grave—
the first snow flakes

# 156. Maria Tirenescu, RO

O crizantemă
pe noul mormânt –
primii fulgi de nea


On the old fence
invaded by honeysuckle—
the last flowers

# 158. Maria Tirenescu, RO

Pe vechiul gard
invadat de caprifoi –
ultimele flori


Drinking tea alone—
in the vase nearby
the dry peony

# 160. Maria Tirenescu, RO

Bând ceaiul singur –
în vaza de alături
bujorul uscat


At daybreak—
the first blooming peach tree
full of the bees

# 162. Maria Tirenescu, RO

De dimineaţă –
primul piersc înflorit
plin de albine


Cool daybreak—
in the wax cherry by wattle
only a flower

# 164. Maria Tirenescu, RO

Dimineaţă rece –
în corcoduşul din gard
numai o floare


Pond with the lotuses—
in the rain
only a flower

# 168. Maria Tirenescu, RO

Lacul cu lotuşi –
în ploaie
numai o floare


At daybreak—
la chicory blooms
under the loony tree

# 173. Maria Tirenescu, RO

De dimineaţă –
cicoarea înfloreşte
sub copacul trăsnit

Niciun comentariu: